YaraMila 14-14-21 – novo đubrivo u ponudi

yaramila 269X400

Agro-FertiCrop ima u ponudi nov proizvod iz asortimana poznatog norveškog proizvođača đubriva YARA, pod nazivom YaraMila 14-14-21.

U pitanju je granulisano kompleksno mineralno đubrivo sa mikroelementima koje se odlikuje visokim sadržajem kalijuma. Ova formulacija đubriva je pogodna za prihranu različitih biljnih vrsta, posebno onih koje zahtevaju veće količine kalijuma (krompir, duvan, povrće, šećerna repa, uljana repica, voće i vinova loza), na različitim tipovima zemljišta, posebno onim koja su siromašna u kalijumu. Granule su uniformne i time se obezbeđuje ravnomerna i pravilna distribucija prilikom aplikacije, a može da se primenjuje u osnovnoj obradi ili predsetvenoj pripremi zemljišta, ravnomernim rasturanjem granula po celoj površini ili lokalno, u trakama. Količina primene zavisi od rezultata analize zemljišta, biljne vrste i planiranog prinosa.

Đubrivo YaraMila 14-14-21 je dostupno u pakovanju od 25kg.

Za detaljnije informacije o ovom đubrivu kontaktirajte našu stručnu službu.