Tehnologije đubrenja

Savremena prehrambena i prerađivačka industrija, tržište i trgovine na veliko i malo posebnu pažnju posvećuju kvalitetu proizvoda. Na osnovu rezultata dugogodišnjeg istraživanja i iskustva, možemo reći da kvalitet proizvoda proizvedenih Yara tehnologijom odgovara visokim zahtevima tržišta.
U nastavku možete preuzeti PDF brošure o navedenim tehnologijama.