Monomineralna đubriva

Monomineralna đubriva za ishranu bilja

Dopune đubrivima za voće, povrće, grožđe i cveće

Iz bogate ponude mono i dvokomponentnih đubriva izdvajamo:

YaraLiva Calcinit – kalcijum nitrat – 100% vodotopivo đubrivo

YaraLivmono-mineralna-djubriva-01a Calcinit je đubrivo u obliku belih kristalnih granula, rastvorljivo je u vodi bez ostataka i namenjeno je za prevenciju i otklanjanje simptoma nedostatka kalcijuma. Calcinit je glavni izvor kalcijuma za sve useve koji su osetljivi na nedostatak kalcijuma (povrće, voće, cveće…). Azot i kalcijum su lako pristupačni i odmah dostupni biljci. Amonijum nitrat pomaže u stabilizaciji pH vrednosti prilikom ishrane kod hidroponskog načina proizvodnje. Upotrebom YaraLiva Calcinit sprečavate pojavu gorkih pega kod jabuke, suve truleži vrha ploda kod paprike, rubne paleži lista salate i kupusnjača.

Pakovanje 2kg i 25kg.

PRIMENA
– Fertigacija
– Folijarno
– Direktnim unošenjem u zemljište predsetveno ili prihranom
NAMENJENO ZA
– Zaštićeni prostor
– Otvoreno polje
– Hidroponiju

  

tropicoteYARALIVA TROPICOTE (26,3% CaO, 15,5% ukupan N, 14,4% nitratni, 1,1% amonijačni)

YARALIVA TROPICOTE je granulisani kalcijum nitrat, primenjuje se rasipanjem po površini ili se unosi u zemljište obradom. Veličina i ujednačenost granula osiguravaju ravnomeran raspored hraniva po celoj površini. Kada se granule otope i hraniva rasporede u zemljištu, topive aktivne materije podstiču brzu reakciju biljaka. Plodovi koji su pravilno hranjeni kalcijumom imaju mnogo bolja tržišna svojstva – lepšu boju, kvalitetniju konzistenciju i hranljiviji su. Naročito je važno istaknuti da ishrana biljaka kalcijumom sprečava pojavu gorkih pega na plodovima jabuke, suve truleži vrha ploda paradajza i paprike i rubne paleži lista salate i kupusnjača. YARALIVA TROPICOTE se koristi u količini 250-500 kg/ha. U povrtarstvu se unosi u pripremi zemljišta pred setvu ili sadnju i u prihrani tokom vegetacije. U voćarstvu i vinogradarstvu se primenjuje od početka vegetacije do kraja cvetanja.

Pakovanje 25kg.


  

mono-mineralna-djubriva-01 KRISTA K Plus – kalijum nitrat – 100% vodotopivo đubrivo

Dopunsko dvokomponentno (azot i kalijum) mineralno dubrivo, bez hlora. Krista K Plus je đubrivo u obliku kristala, koje se u vodi rastvara brzo i bez ostataka. Poboljšava kvalitet proizvoda kao i sposobnost skladištenja i ubrzava zrenje. Povećava otpornost biljke na sušu, bolesti i štetočine. Pored kalijuma ovo đubrivo je i dodatni izvor lako pristupačnog azota.

Pakovanje 2kg i 25kg.

PRIMENA
– Fertigacija
– Folijarno

NAMENJENO ZA
– Zaštićeni prostor
– Otvoreno polje
– Hidroponiju

  

mono-mineralna-djubriva-01 KRISTA SOP – Kalijum sulfat, praškasti – 100% vodotopivo đubrivo

Dvokomponentno dopunsko đubrivo (kalijum i sumpor), bez hlora i soli. KRISTA SOP je vodorastorljivo đubrivo tako da su kalijum i sumpor odmah dostupni biljci. Preporučuje se kao dopuna đubrenju voća, povrća, grožđa i cveća. Idealan za sve kulture koje su osetljive na hlor – voće i duvan. Povećava otpornost biljke na stres. Utiče na brži rast i razvoj useva. Povećava kvalitet proizvoda i produžava skladištenje.

Pakovanje 2kg i 25kg.


  

mono-mineralna-djubriva-01 KRISTA MAG – 100% vodotopivo đubrivo

KRISTA MAG je đubrivo bele boje u obliku kristala, 100% rasvorljivo u vodi. Sadrži magnezijum i azot u lakopristupačnom obliku. Sprečava pojavu hloroze i pojavu simptoma nedostatka magnezijuma. Pogodno je za đubrenje preko sistema za navodnjavanje i za folijarnu prihranu. U hidroponiji predstavlja izvor azota i magnezijuma.

Pakovanje 25kg.

PRIMENA
– Fertigacija
– Folijarno
– Direktnim unošenjem u zemljište predsetveno ili prihranom

NAMENJENO ZA
– Zaštićeni prostor
– Otvoreno polje
– Hidroponiju

  

mono-mineralna-djubriva-01 KRISTA MgS – magnezijum sulfat – 100% vodotopivo đubrivo

KRISTA MgS je dvokomponentno dopunsko đubrivo-magnezijum sulfat. U potpunosti je rastvorljivo u vodi. U obliku je belog kristalnog praha. Naročito veliku primenu nalazi u đubrenju gerbera i ruža. Pogodno je za đubrenje preko sistema za navodnjavanje, hidroponiju i za folijarnu prihranu.

Pakovanje 25kg.


  

mono-mineralna-djubriva-01 KRISTA MKP – monokalijum fosfat- 100% vodotopivo đubrivo

Đubrivo u obliku kristala, 100% rasvorljivosti u vodi. Monokalijum fosfat sadrži lako pristupačni oblik fosfora i kalijuma. Namenjen za hidroponiju.

Pakovanje 25kg.


  

mono-mineralna-djubriva-01 Yara Vita Rexolin Q40 – EDDHA helat gvožđa – 100% vodotopivo đubrivo, usvojiv pH 3,5-10

Helati predstavljaju rešenja za mnoge probleme u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Visok kvalitet helatnog oblika gvožđa čini đubrivo Rexolin idealnim za upotrebu u fertigaciji i u hidroponskoj proizvodnji (proizvodnji bez zemljišta). Formulisan je tako da se maksimalno smanji interakcija sa drugim elementima kao i da se može koristiti u svakoj proizvodnoj situaciji, bez obzira na vrstu i kvalitet zemljišta i vode za navodnjavanje. To znači da je gvožđe iz ovog đubriva maksimalno dostupno biljci.

Pakovanje 0.1kg i 5kg.

N P2O5 K2O CaO MgO SO3 Fe Zn Cu Mn Pakovanje (kg)
YaraLiva Calcinit 16 26 2, 25
YaraLiva Tropicote 16 26 25
Krista K Plus 13 46 2, 25
Krista SOP 50 18 2, 25
Krista MAG 11 15 25
Krista MgS 16 33 25
Krista MKP 52 34 25
Yara Vita Rexolin Q40 6 0.1, 5
Yara Vita Rexolin Zn 15 5
Yara Vita Rexolin Cu 15 5
Yara Vita Rexolin Mn 13 5