Monomineralna đubriva

Monomineralna đubriva za ishranu bilja

Dopune đubrivima za voće, povrće, grožđe i cveće

Iz bogate ponude mono i dvokomponentnih đubriva izdvajamo:

YaraLiva Calcinit – kalcijum nitrat – 100% vodotopivo đubrivo

YaraLivmono-mineralna-djubriva-01a Calcinit je đubrivo u obliku belih kristalnih granula, rastvorljivo je u vodi bez ostataka i namenjeno je za prevenciju i otklanjanje simptoma nedostatka kalcijuma. Calcinit je glavni izvor kalcijuma za sve useve koji su osetljivi na nedostatak kalcijuma (povrće, voće, cveće…). Azot i kalcijum su lako pristupačni i odmah dostupni biljci. Amonijum nitrat pomaže u stabilizaciji pH vrednosti prilikom ishrane kod hidroponskog načina proizvodnje. Upotrebom YaraLiva Calcinit sprečavate pojavu gorkih pega kod jabuke, suve truleži vrha ploda kod paprike, rubne paleži lista salate i kupusnjača.

Pakovanje 2kg i 25kg.

PRIMENA
- Fertigacija
- Folijarno
- Direktnim unošenjem u zemljište predsetveno ili prihranom
NAMENJENO ZA
- Zaštićeni prostor
- Otvoreno polje
- Hidroponiju

  

tropicoteYARALIVA TROPICOTE (26,3% CaO, 15,5% ukupan N, 14,4% nitratni, 1,1% amonijačni)

YARALIVA TROPICOTE je granulisani kalcijum nitrat, primenjuje se rasipanjem po površini ili se unosi u zemljište obradom. Veličina i ujednačenost granula osiguravaju ravnomeran raspored hraniva po celoj površini. Kada se granule otope i hraniva rasporede u zemljištu, topive aktivne materije podstiču brzu reakciju biljaka. Plodovi koji su pravilno hranjeni kalcijumom imaju mnogo bolja tržišna svojstva – lepšu boju, kvalitetniju konzistenciju i hranljiviji su. Naročito je važno istaknuti da ishrana biljaka kalcijumom sprečava pojavu gorkih pega na plodovima jabuke, suve truleži vrha ploda paradajza i paprike i rubne paleži lista salate i kupusnjača. YARALIVA TROPICOTE se koristi u količini 250-500 kg/ha. U povrtarstvu se unosi u pripremi zemljišta pred setvu ili sadnju i u prihrani tokom vegetacije. U voćarstvu i vinogradarstvu se primenjuje od početka vegetacije do kraja cvetanja.

Pakovanje 25kg.


  

mono-mineralna-djubriva-01 KRISTA K Plus – kalijum nitrat – 100% vodotopivo đubrivo

Dopunsko dvokomponentno (azot i kalijum) mineralno dubrivo, bez hlora. Krista K Plus je đubrivo u obliku kristala, koje se u vodi rastvara brzo i bez ostataka. Poboljšava kvalitet proizvoda kao i sposobnost skladištenja i ubrzava zrenje. Povećava otpornost biljke na sušu, bolesti i štetočine. Pored kalijuma ovo đubrivo je i dodatni izvor lako pristupačnog azota.

Pakovanje 2kg i 25kg.

PRIMENA
- Fertigacija
- Folijarno

NAMENJENO ZA
- Zaštićeni prostor
- Otvoreno polje
- Hidroponiju

  

mono-mineralna-djubriva-01 KRISTA SOP – Kalijum sulfat, praškasti – 100% vodotopivo đubrivo

Dvokomponentno dopunsko đubrivo (kalijum i sumpor), bez hlora i soli. KRISTA SOP je vodorastorljivo đubrivo tako da su kalijum i sumpor odmah dostupni biljci. Preporučuje se kao dopuna đubrenju voća, povrća, grožđa i cveća. Idealan za sve kulture koje su osetljive na hlor – voće i duvan. Povećava otpornost biljke na stres. Utiče na brži rast i razvoj useva. Povećava kvalitet proizvoda i produžava skladištenje.

Pakovanje 2kg i 25kg.


  

mono-mineralna-djubriva-01 KRISTA MAG – 100% vodotopivo đubrivo

KRISTA MAG je đubrivo bele boje u obliku kristala, 100% rasvorljivo u vodi. Sadrži magnezijum i azot u lakopristupačnom obliku. Sprečava pojavu hloroze i pojavu simptoma nedostatka magnezijuma. Pogodno je za đubrenje preko sistema za navodnjavanje i za folijarnu prihranu. U hidroponiji predstavlja izvor azota i magnezijuma.

Pakovanje 25kg.

PRIMENA
- Fertigacija
- Folijarno
- Direktnim unošenjem u zemljište predsetveno ili prihranom

NAMENJENO ZA
- Zaštićeni prostor
- Otvoreno polje
- Hidroponiju

  

mono-mineralna-djubriva-01 KRISTA MgS – magnezijum sulfat – 100% vodotopivo đubrivo

KRISTA MgS je dvokomponentno dopunsko đubrivo-magnezijum sulfat. U potpunosti je rastvorljivo u vodi. U obliku je belog kristalnog praha. Naročito veliku primenu nalazi u đubrenju gerbera i ruža. Pogodno je za đubrenje preko sistema za navodnjavanje, hidroponiju i za folijarnu prihranu.

Pakovanje 25kg.


  

mono-mineralna-djubriva-01 KRISTA MKP – monokalijum fosfat- 100% vodotopivo đubrivo

Đubrivo u obliku kristala, 100% rasvorljivosti u vodi. Monokalijum fosfat sadrži lako pristupačni oblik fosfora i kalijuma. Namenjen za hidroponiju.

Pakovanje 25kg.


  

mono-mineralna-djubriva-01 Yara Vita Rexolin Q40 – EDDHA helat gvožđa – 100% vodotopivo đubrivo, usvojiv pH 3,5-10

Helati predstavljaju rešenja za mnoge probleme u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Visok kvalitet helatnog oblika gvožđa čini đubrivo Rexolin idealnim za upotrebu u fertigaciji i u hidroponskoj proizvodnji (proizvodnji bez zemljišta). Formulisan je tako da se maksimalno smanji interakcija sa drugim elementima kao i da se može koristiti u svakoj proizvodnoj situaciji, bez obzira na vrstu i kvalitet zemljišta i vode za navodnjavanje. To znači da je gvožđe iz ovog đubriva maksimalno dostupno biljci.

Pakovanje 0.1kg i 5kg.

N P2O5 K2O CaO MgO SO3 Fe Zn Cu Mn Pakovanje (kg)
YaraLiva Calcinit 16 26 2, 25
YaraLiva Tropicote 16 26 25
Krista K Plus 13 46 2, 25
Unika Kali 13 46 25
Krista SOP 50 18 2, 25
Krista MAG 11 15 25
Krista MgS 16 33 25
Krista MKP 52 34 25
Yara Vita Rexolin Q40 6 0.1, 5
Yara Vita Rexolin Zn 15 5
Yara Vita Rexolin Cu 15 5
Yara Vita Rexolin Mn 13 5