Granulisana đubriva

YaraMilaTM đubriva su granulisana kompleksna mineralna đubriva sa mikroelementima. Odlikuje ih visok sadržaj aktivnih materija, u pristupačnom i lako usvojivom obliku, što omogućava harmonično i kontinuirano snabdevanje useva svim potrebnim hranljivim elementima tokom cele vegetacije. Zahvaljujući hemijskom sastavu, uz odgovarajuću vlagu zemljišta, granule se odmah počinju otapati, i konstantno snabdevaju biljke hranljivim materijama. Trenutno oslobađanje hraniva nakon unošenja u zemljište omogućuje jednovremenu upotrebu YaraMilaTM đubriva neposredno pre ili istovremeno sa setvom ili sadnjom kao i njihovu upotrebu u prihrani. Svaka granula ima isti sastav, dimenzije i oblik. Granule su optimalne tvrdoće, ne slepljuju se, i ne rasipaju se u prah, te se kvalitet ne menja tokom transporta i skladištenja. Namenjena su za osnovno i predsetveno đubrenje, kao i prihranu ratarskih, povrtarskih, voćarskih i cvećarskih kultura, kao i vinograda YaraMilaTM đubrivo predstavlja skup svih neophodnih elemenata mineralne ishrane biljaka – kombinacija primarnih makroelemenata (azota (N), fosfora (P), kalijuma (K)), sekundarnih makroelemenata (magnezijuma (Mg) i sumpora (S)) i mikroelemenata (bora (B), cinka (Zn), bakra (Cu), mangana (Cu), gvožđa (Fe), molibdena (Mo)). Ova đubriva su dizajnirana tako da omogućavaju postizanje maksimalnih i stabilnih prinosa izuzetnog kvaliteta.

Porodicu granulisanih YaraMilaTM đubriva čine:

  • YaraMilaTM – su kompleksna granulisana mineralna đubriva sa mikroelementima namenjena za osnovno i predsetveno đubrenje.
  • YaraMilaTM CROPCARE su bezhlorna (chlor free) granulisana kompleksna mineralna đubriva sa mikroelementima namenjena za osnovno, presetveno đubrenje kao i prihranu tokom vegetacije povrtarskih, voćarskih i cvećarskih vrsta, odnosno svih kultura osetljivih na hlor. Odlikuju se odličnom topivosti.
yara-mila YaraMilaTM je viskoko kvalitetno, kompleksno mineralno đubrivo sa mikroelementima u helatnom obliku namenjeno za osnovno i predsetveno đubrenje ali se može koristiti i za prihranu useva tokom vegetacije. YaraMilaTM đubriva imaju visok sadržaj aktivnih materija, pa se može ostvariti harmonično snabdevanje useva svim potrebnim hranivima, što rezultira zdravijim stanjem useva i povoljnijim usvajanjem vode. Zahvaljujući izuzetnim sirovinama i specifičnim proizvodnim postupkom, u slučaju odgovarajuće vlage zemljišta, granule se odmah počinju otapati, i konstantno snabdevaju biljke potrebnim hranljivim materijama. Trenutno oslobađanje hraniva nakon inkorporacije i njihovo dalje konstantno oslobađanje omogućuje jednovremenu upotrebu Yara mineralnih đubriva istovremeno sa setvom kao i njihovu upotrebu u prihrani. Svaka granula je istog oblika, veličine i hemijskog sastava, što omogućuje ujednačenu aplikaciju po površini.
    YaraMilaTM 14-14-21:
N P2O5 K2O MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn Pakovanje (kg)
YaraMila 14-14-21 14 14 21 0.7 5 0,02 0 0 0 0 0 25
PRIMENA: Upotrebljava se za prihranu različitih biljnih vrsta, posebno onih koje zahtevaju veće količine kalijuma (krompir, duvan, povrće, šećerna repa, uljana repica, voće i vinova loza), na različitim tipovima zemljišta, pogotovo onim koja su siromašna u kalijumu. Može da se primenjuje u osnovnoj obradi ili predsetvenoj pripremi zemljišta, ravnomernim rasturanjem granula po celoj površini ili lokalno, u trakama. Količina primene zavisi od rezultata analize zemljišta, biljne vrste i planiranog prinosa.

yaramila cropcareYaraMilaTM CROPCARE je kompleksno mineralno đubrivo sa mikroelementima, bez hlora, dobijeno tehnologijom tople granulacije. Preporučuje se upotreba za sve kuture osetljive na hlor. Jedna od najvažnijih osobina intenzivnih kultura je osetljivost na hlor. To znači da, upotreba đubriva koje ga sadrže, prouzrokuje značajan gubitak prinosa i kvaliteta roda, zato nije svejedno koje će se đubrivo izabrati u intenzivnom đubrenju. YaraMilaTM CROPCARE su specijalna mineralna đubriva sa visokim sadržajem makro i mikroelemenata, omogućuju potpunu snabdevenost svim potrebnim hranljivim materijama za sve životne procese.

 

 

Poljoprivredne kulture se mogu podeliti u tri grupe u pogledu osetljivosti na hlor:

Biljke vrlo osetljive na hlor Biljke srednje osetljive na hlor Biljke neosetljive na hlor
Paprika Krompir Mrkva
Krastavac Paradajz Celer
Luk Kupusnjače Peršun
Pasulj Zelena salata Rotkva
Dinja Jabuka Špargla
Cvekla Breskva Kruška
Jagoda Šljiva
Trešnja Višnja
Kupinasto voće Grožđe
Gerbera Crna ribizla
Hrizantema Ruža
Karanfil

Na našem tržištu su u ponudi:

YaraMilaTM CROPCARE 8-11-23

Osnovno i startno mineralno đubrivo koje poboljšava kvalitet, ubrzava zrenje. Za prihranu svih kultura koje imaju visoke zahteve prema kalijumu. Namenjen je za sve povrtarske voćarske kulture, vinograde, cveće i ukrasno bilje, gajeno na otvorenom polju ili u zaštićenom prostoru.
PRIMENA: Kao osnovno i startno đubrivo u količini od 300 do 500 kg/ha, a za prihranu useva u intenzivnoj fazi razvoja koristi se 2 do 3 puta u količini od 100 do 300 kg/ha.Posebno se preporučuje za kulture koje zahtevaju veće količine kalijuma: paradajz, krompir, lubenica, dinja, crvena paprika, duvan, grožđe, jabučasto i bobičasto voće.

YaraMilaTM CROPCARE 11-11-21

Veoma kvalitetno osnovno, startno đurivo ali i đubrivo za prihranu. Sa podjednakim uspehom se primenjuje u proizvodnji na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru (plastenici, staklenici). Preporučuje se za korišćenje kod svih intenzivnih kultura (povrće, voće, vinova loza, cveće, ukrasne biljke). Zbog svog idealnog sastava pogodno je i za upotrebu u rasadničkoj proizvodnji. Maksimalni rezultati se postižu kod povrtarske kulture koje se navodnjavaju tokom vegetacije, u intenzivnom voćarstvu i vinogradarstvu, profesionalnom cvećarstvu. Idealno za sve tipove travnjaka i sportskih terena. Pogodno za dodavanje zemljišnim smešama i supstratima namenjenim za proizvodnju ukrasnog, balkonskog i saksijsko cveće.
PRIMENA: Koristi se kao osnovno i startno đubrivo za voće, povrće, grožđe, cveće i travnjake u količini od 300 do 500 kg/ha, kao i za prihrane (2 do 3 puta) u količini od 100 do 300 kg/ha.

N P2O5 K2O MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn Pakovanje (kg)
YaraMilaTM CROPCARE 8-11-23 8 11 23 4,2 29 0,5 0,5 0 0,5 0 0 40
YaraMilaTM CROPCARE 11-11-21 11 11 21 2,6 25 <0,05 0,03 0,08 0,25 0,002 0,04 5, 40

Ovde možete preuzeti brošuru o YaraMilaTM granulisanim đubrivima. pdf-icon