Yara

Yara – Kvalitetna mineralna đubriva za sve kulture

yara

Multinacionalna hemijska kompanija YARA International ASA sa sedištem u Norveškoj je svetski lider u proizvodnji đubriva sa proizvodnim pogonima i vlastitim predstavništvima u više od 50 zemalja.  2007. godine Yara je preuzela finsku industriju đubriva Kemira GrowHow, čiji je Agro-FertiCrop bio ekskluzivni zastupnik. Yara je zadržala sve Kemira proizvode i brendove, tako da odabirom Yara proizvoda birate provereni , dobro poznati Kemira kvalitet.

Svaki Yara proizvod je, pre svega, namenjen da u potpunosti zadovolji sve segmente potrebe biljke za svim elementima bez obzira na specifičnost useva, proizvodnje, kao i razlike u kvalitetu zemljišta i klime. Nudimo vam kompletan asortiman đubriva za ishranu biljaka:

  • Granulisana đubriva – kompleksna NPK đubriva sa mikroelementima namenjena za osnovno i predsetveno đubrenje, kao i prihrane tokom vegetacije
  • Vodotopiva đubriva – kompleksna NPK đubriva sa mikroelementima koja se u vodi rastvaraju bez ostataka, namenjena za prihranu useva preko sistema za navodnjavanje, hidroponiju kao i za folijarne tretmane
  • Dopunska đubriva – mono i dvokomponentna đubriva za osnovno i predsetveno đubrenje, prihranu tokom vegetacije (bilo da se prihranjuje rasturanjem po površini, inkoropracijom u zemljište, preko sistema za navodnjavanja ili za hidroponski način gajenja) ili za folijarno đubrenje.