SIGURAN PARTNER U PROIZVODNJI

Yara

Yara – Kvalitetna mineralna đubriva za sve kulture

Agro-FertiCrop je bio ekskluzivni zastupnik finske kompanije Kemira GrowHow, čiji su proizvodi i brend postali prepoznatljiv znak za kvalitet i uspeh u proizvodnji. Norveška kompanija Yara International ASA u 2007. godini kupila Kemiru GrowHow. Norveška multinacionalna hemijska kompanija Yara je svetski lider u proizvodnji đubriva. Fuzionisanjem ova dva najveća proizvođača mineralnih đubriva poljoprivredni proizvođači neće biti uskraćeni za dobro poznate Kemirine brendove koje su sa uspehom koristili predhodnih sezona. Yara International ASA je zadržala sve proizvode i brendove Kemire GrowHow, tako da će firma Agro-FertiCrop i dalje biti zastupnik Yarinih đubriva.

 

Svaki Yara proizvod je, pre svega, namenjen da u potpunosti zadovolji sve segmente potrebe biljke za svim elementima bez obzira na specifičnost useva, proizvodnje, kao i razlike u kvalitetu zemljišta i klime.Nudimo vam kompletan asortiman đubriva za ishranu biljaka:

  • Granulisana đubriva – kompleksna NPK đubriva sa mikroelementima namenjena za osnovno i predsetveno đubrenje, kao i prihrane tokom vegetacije
  • Vodotopiva đubriva– kompleksna NPK đubriva sa mikroelementima koja se u vodi rastvaraju bez ostataka, namenjena za prihranu useva preko sistema za navodnjavanje, hidroponiju kao i za folijarne tretmane
  • Dopunska đubriva – mono i dvokomponentna đubriva za osnovno i predsetveno đubrenje, prihranu tokom vegetacije (bilo da se prihranjuje rasturanjem po površini, inkoropracijom u zemljište, preko sistema za navodnjavanja ili za hidroponski način gajenja) ili za folijarno đubrenje.