Vreme je za uzorkovanje i analizu zemljišta!

Posle skidanja strnina, pravo je vreme za uzorkovanje i analizu zemljišta. Rezultati analize omogućavaju utvrđivanje sadržaja hranljivih materija u zemljištu i odabir adekvatnih vrsta i doza đubriva.

Agro-FertiCrop nudi uslugu automatskog uzorkovanja zemljišta uz pomoć najsavremenije GPS tehnologije, kao i ručnog uzorkovanja za manje parcele. Analizu uzoraka rade akreditovne laboratorije, a uz rezultate, moguća je i izrada zemljišnih mapa i preporuka za đubrenje.

Za više informacija se možete obratiti našoj stručnoj službi i preuzeti tekst o uzorkovanju u PDF formatu.