Obaveštavamo vas da je poslednji dan za otpremu robe u 2017. godini 27. decembar.
Prvi radni dan posle praznika je 09.01.2018.

Srećni praznici!