Dipl.inž.polj. Bojana Brestovac govori o izazovima u gajenju trešnje koje čine različiti rizici i kako ih svesti na minimum.