Obaveštavamo vas da je poslednji dan za otpremu robe u 2018. godini 21. decembar (petak).
Prvi radni dan posle praznika je 09.01.2019.

Srećni praznici!