Trešnje

Tehnologija proizvodnje trešanja

Preporučena tehnologija proizvodnje trešanja sorti Ferrovia, Kordia, Regina i Burlat na Gizeli 5 je sađenje u pravougaonik sa razmakom sadnje 1 – 1,5 m u redu i sa međurednim rastojanjem 3 – 4 m. Sadnja se vrši kopanjem rova ili rupa. Raspored trešanja je takav da na svakih četiri ili pet stabala glavne sorte dolazi jedna sadnica sorte oprašivača (Ferrovia). Sorte Grace Star i Lapins su samooplodne biljke i nisu im potrebni oprašivači. Sadnice su najbolje i najravnomernije izložene suncu kada je pravac redova sever-jug. Sadnja se vrši do dubine na kojoj je biljka bila u rastilu i pri čemu se mora obratiti naročita pažnja da spojno mesto podloge i sorte bude minimalno 5 cm iznad zemlje, odnosno da ne dolazi u kontakt sa zemljom. Prilikom sadnje treba obratiti pažnju da kalem, odnosno spojno mesto bude u pravcu reda.

Ovo je najnovija tehnologija proizvodnje trešanja na slabobujnim podlogama, koje moraju imati sistem navodnjavanja kap po kap, i fertirigaciju (dodavanje hrane kroz sistem kap po kap) kao i sistem za potporu, žice i stubovi koji služe da drvo trešnje drže u uspravnom položaju, a na iste stubove može se namontirati protivgradna mreža, kao i plastična folija (protiv pucanja plodova).

Ove trešnje rađaju već u prvoj godini sadnje i dužina eksploatacije zasada je 15 godina.

Naša firma nudi kompletnu stručnu pomoć prilikom podizanja ovakvog zasada trešanja koji se ogleda u izradi projekta, know-how ili ključ u ruke, a to obuhvata snimanje parcele, uzrokovanje zemljišta, davanje tačnih preporuka đubrenja i tehnologije gajenja zasada trešanja, isključivo za vašu parcelu.

Nakon kontaktiranja naše firme dobićete sve neophodne informacije vezano za vašu proizvodnju u budućnosti.

Prva godina

Prva godina – Cvetanje trešanja (Lapovo)

Druga godina

Druga godina – Cvetanje trešanja (Skobalj)

Treća godina – Kompletno završen projekat

Zelena rezidba je obavezna agrotehnička mera u savremenoj tehnologiji proizvodnje trešanja koja obezbeđuje pravilno formiranje biljaka i visokokvalitetan rod.
U nastavku pogledajte deo demonstracije ove mere, a za više informacija se možete obratiti našoj stručnoj službi.