Priprema voćnjaka za zimu

U zasadu trešnje koji se nalazi u drugoj vegetaciji urađene su neophodne pomotehničke i ostale mere: voćnjak je orezan, grane su pravilno povijene i vezane, što su najznačajniji preduslovi za pravilno formiranje biljaka. Takođe je mreža skupljena, trava između redova se uredno kosi i održava.

Trenutno je u većini zasada opalo 70% listova što predstavlja idealan momenat za tretman preparatom na bazi bakra. Ovom prilikom je važno da temperatura bude preko 5 stepeni, da nema vetra, kao ni blata u voćnjaku. Biljke bi trebalo dobro oprskati, do “kapanja”. Nakon ovog tretmana biljke su zaštićene i spremne za zimsko mirovanje.

U prilogu se nalaze slike voćnjaka koji je u Kisaču posađen u proleće 2018. godine.