Najmoderniji zasad trešnje pred setvu trave – Gakovo jul 2019.