K+S Kali

k+s kali logoK+S Kali je multinacionalna kompanija sa sedištem u Nemačkoj, osnovana pre 125 godina. Ima proizvodne pogone u Evropi, Severnoj i Južnoj Americi i distributivne centre u celom svetu. Jedan je od najvećih svetskih proizvođača kalijuma i magnezijuma koji se koristi u proizvodnji đubriva, farmaciji i industriji.

Agro-FertiCrop u ponudi ima sledeće proizvode K+S Kali:

PATENTKALI® granulisani (30% K2O, 10% MgO, 42% SO3)

PATENTKALI® je granulisano kalijumovo đubrivo (30%) koje se odlikuje visokim sadržajem magnezijuma (10%) i sumpora (42%). Kalijum kao esencijalni makroelement u ovom đubrivu se nalazi u svom najkvalitetnijem obliku – sulfatnom, i kao takav se lako rastvara u kontaktu sa vlagom i postaje direktno dostupan biljkama. Prednosti ovog đubriva su višestruke: pogodan je za primenu na svim tipovima zemljišta budući da efikasnost ne zavisi od pH zemljišta, granule su uniformne i time se obezbeđuje ravnomerna i pravilna distribucija prilikom aplikacije, bezbedan je za primenu u biljnim kulturama osetljivim na hlor jer se svrstava u beshlorna đubriva (Cl<3%), prisustvo magnezijuma poboljšava usvajanje kalijuma od strane biljaka, a PATENTKALI čak prema regulativama (EC) 834/2007 i (EC) 889/2008 ima dozvolu za primenu u organskoj proizvodnji što najviše i govori o njegovom kvalitetu i bezbednosti primene.

KALISOP® – KALIJUM SULFAT granulisani (50% K2O, 45% SO3)

KALISOP® – KALIJUM SULFAT FINE praškasti (50% K2O, 45% SO3)

KALISOP® je visoko koncentrovano dvokomponentno đubrivo koje sadrži 50% K2O i 45% SO3. Ovo je vodorastvorljivo đubrivo, što biljkama omogućava direktnu dostupnost hranljivih elemenata. Sadrži hlor u tragovima, što ga čini idealnim za primenu u kulturama osetljivim na hlor. KALISOP® je, usled visokog sadržaja sumpora, pre svega pogodan za biljke sa visokim zahtevima prema sumporu, kao što su uljana repica, suncokret, kupusnjače, crni luk, praziluk. Sumpor takođe povećava efikasnost azotnih đubriva i time pozitivno utiče na prinos i kvalitet proizvoda. KALISOP® poboljšava obojenost plodova voća i povrća, povećava sadržaj šećera i kiselina i daje jaču aromu plodovima, čime postaju atraktivniji krajnjim potrošačima. KALISOP® pozitivno utiče i na jačanje biljnog tkiva, zahvaljujući čemu biljni proizvodi mogu duže da se čuvaju. KALISOP® je đubrivo dobijeno iz prirodnih naslaga soli u Evropi, koje su nastale evaporacijom morske vode pre više miliona godina. Obzirom na prirodno poreklo ovog đubriva i njegovu minimalnu preradu, KALISOP® ima dozvolu za upotrebu u organskoj proizvodnji.

Primena: KALISOP® se preporučuje na proleće, pre setve/sadnje, ali se može koristiti i za prihranu useva tokom vegetacije. Optimalna količina đubriva se određuje na osnovu obezbeđenosti zemljišta kalijumom, potreba gajenih biljaka za kalijumom i očekivanog prinosa. Preporuke date u tabeli ispod predstavljaju smernice za primenu KALISOP® đubriva na zemljištu sa srednjom obezbeđenošću kalijumom i planiranim srednjim do visokim prinosima.

Usev KALISOP® (kg ha-1)
Krompir 200-600
Uljarice 200-400
Duvan 200-400
Povrće 200-600
Paradajz 300-600
Paprika 200-300
Krastavac/Dinja 200-400
Crni luk 200-400
Kupus 400-800
Hmelj 200-300
Voće 300-500
Vinova loza 100-300

EPSO TOP® – MAGNEZIJUM SULFAT ( 16% MgO, 32% SO3 )

EPSO Top® je 100% rastvorljivo đubrivo koje je pogodno za folijarnu primenu, kao i za primenu preko sistema kap po kap. EPSO Top se može primeniti i preko zemljišta u slučaju da se utvrdi nedostatak Mg u zemljištu, ili u fazama najvećih potreba biljaka za ovim elementom. Magnezijum je jedan od ključnih elemenata koji utiče na prinos i kvalitet proizvoda. Ovaj element se nalazi u hlorofilu (pigment koji daje zelenu boju biljci) i stoga ima važnu ulogu u fotosintezi. Nedostatak Mg se može pojaviti u fazi intenzivnog rasta biljke. Ovaj nedostatak se može lako i uspešno prevazići folijarnom primenom đubriva EPSO Top®. Ovo đubrivo sadrži magnezijum u sulfatnom obliku, a sumpor je hranljivi element koji pozitivno utiče na sposobnost biljke da usvoji pristupačni azot i stoga ima važnu ulogu u ostvarivanju visokih i kvalitetnih prinosa. EPSO Top® je đubrivo dobijeno iz prirodnih naslaga soli u Evropi, koje su nastale evaporacijom morske vode pre više miliona godina.