SIGURAN PARTNER U PROIZVODNJI

Florabella

Kvalitetni saksijski hobi supstrati

Na dobro razvijeno, kvalitetno, zdravo i dugotrajno saksijsko i balknonsko cveće i bilje utiču mnogi faktori, pre svih pravilna i adekvatna nega. Biljkama je potrebno adekvatan prostor, odgovarajuća svetlost, kvalitetna ishrana i voda.
Visok kvalitet Florabella supstrata je zasnovan na korišćenju kvalitetnih osnovnih sirovina (crni i beli sphagnum treset), odgovarajućih dodataka (glina, kompost, vlakna drveta,…) i kvalitetna lako pristupačna hraniva u proizvodnji.
Florabella supstrati omogućavaju i čine sigurnu proizvodnju svim ljubiteljima ukrasnog saksijskog, balkonskog i baštenskog cvetajućeg i ne cvetajućeg bilja.

Florabella supstrati se odlikuju:

  • dobrim vodenim kapacitetom što sprečava zasušivanje
  • dobrom aeracijom koja omogućuje dobar rast i razvoj korena
  • sadrže sve makro i mikroelemente potrebne za postizanje visokog kvaliteta
  • neutrališu eventualne greške prilikom zalivanja i prihranjivanja
  • imaju stabilnu strukturu koju zadržavaju u svim uslovima (suša, vremenske nepogode,…)

 

Florabella-logo-mali Vrsta supstrata
Florabella1

PottingSoilBLUMENERDE – POTTING SOIL – Florabella univerzalna zemlja za cveće

Mešavina slabo dekompostiranog belog sphagnum treseta,viosko kvalitetnog smrznutog crnog sphagnum treseta i glinenih granula. Dodato vodotopivo đubrivo (1,5 kg/m3). Univerzalan supstrat namenjen za gajenje svih vrsta cveća u saksijama.

Pakovanja od 5, 10, 20, 40 i 70 litara.

GERANIENERDEGERANIENERDE – PELARGONIUM SOIL – Florabella za muškatle

Mešavina slabo dekompostiranog belog sphagnum treseta,viosko kvalitetnog smrznutog crnog sphagnum treseta i glinenih granula. Dodato vodotopivo đubrivo (2 kg/m3). Za gajenje Pelargonijuma, Geranium, Fuchsiai drugih cvetajućih balkonskih vrsta.

Pakovanja od 20 i 40 litara.

Florabella2

RHODODENDRONERDERHODODENDRONERDE – ACID PLANT SOIL – Florabella za rododendrone

Mešavina slabo dekompostiranog belog sphagnum treseta,viosko kvalitetnog smrznutog crnog sphagnum treseta. Dodato vodotopivo đubrivo (0,5 kg/m3). Specijalno namenjen za Rododendrone, Azaleaei druge Ericae biljke koje zahtevaju kiselo zemljište.

Pakovanja od 20 litara

RosenerdeROSENERDE – POTTING SOIL FOR ROSES – Florabella za ruže

Mešavina sphagnum treseta, komposta i glinenih granula. Dodato vodotopivo đubrivo (2 kg/m3). Specijalan supstrat za ruže, žbunje i grmlje u vrtovima.

Pakovanje od 40 litara

Florabella3

GRUNPFLANZENERDEGRUNPFLANZENERDE – GREEN PLANT SOIL – Florabella za lisnate lončanice

Mešavina slabo dekompostiranog belog sphagnum tresetai viosko kvalitetnog smrznutog crnog sphagnum treseta. Dodato vodotopivo đubrivo (2 kg/m3). Namenjeno za sve lisnate i ne cvetajuće biljne vrste, palme i paprati.

Pakovanje od 20 i 40 litara

KAKTEENERDEKAKTEENERDE – CACTUS SOIL – Florabella za kaktuse

Mešavina slabo dekompostiranog belog sphagnum treseta,viosko kvalitetnog smrznutog crnog sphagnum treseta, vulkanske stene i peska. Dodato vodotopivo đubrivo (1 kg/m3). Namenjeno za gajenje kaktusa i drugih biljnih vrsta sa debelimi sočnim listovima (Suculentae).

Pakovanje 5 litara

Florabella4

CemeterySoilCEMETERY SOIL – Florabella za groblje

Mešavina srednje do vrlo dekompostiranog oligotropskog močvarnog sphagnum treseta. Dodato vodotopivo đubrivo (1 kg/m3). Specijalan supstrat za prekrivanje grobova, poboljšanje zemljištai gajenje biljaka na grobljima.
Pakovanje 20 litara

RINDENMULCHRINDENMULCH – Ukrasna malč kora drveta

Visoko kvalitetna čista kora drveta (0-40 mm), bez aditiva. Višenamenska dekorativna kora drveta za pokrivku oko biljaka ili za staze u bašti.
Pakovanje 70 litara

Klasmann-TS-3

Florabella tečno đubrivo

Tečno đubrivo namenjeno za prihranu svih vrsta sobnih, balkonskih i baštenskih cvetajućih i ne cvetajućih biljnih vrsta gajenih u zaštićenom prostoru ili na otvorenom polju. NPK 5-3-5.
Pakovanje 1 litra