Klasmann

klasman-logo

Klasmann – Deilmann je nemačka kompanija koja se bavi proizvodnjom gotovih supstrata i treseta namenjenih za proizvodnju kvalitetnog rasada povrća i cveća, kao i supstrata za ožiljavanje reznica, proizvodnju saksijskog cvetajućeg i necvetajućeg bilja, ukrasnog šiblja i grmlja.

Na našem tržištu nudimo preko 30 različitih supstrata i treseta, u raznim pakovanjima, namenjene kako za profesionalne tako i za hobi proizvođače.

Proizvodnja rasada predstavlja najsloženiju i najosetljiviju fazu u biljnoj proizvodnji. Poznato je da greške koje se dogode u toj fazi, kasnije nijednom agrotehničkom merom ne mogu da se otklone i isprave, što dovodi do značajnog pada u kvalitetu i podbačaja u prinosu. Kao jedan od ključnih faktora u rasadničarskoj proizvodnji predstavlja korišćenje kvalitetnih supstrata. Kvalitet supstrata je od izuzetnog značaja jer za proizvodnju kvalitetnog rasada supstrat mora da bude apsolutno čist – bez ostataka biljaka, korenja i bez korovskog semena, bez biljnih bolesti i štetočina; zatim da ima povoljan-optimalan vodni i vazdušni režim; stabilnu strukturu; optimalnu pH vrednost; optimalan odnos pristupačnih hraniva. Korišćenjem kvalitetnog supstrata stimuliše se rast i razvoj mlade biljke i smanjuje se vreme potrebno za proizvodnju rasada. Rasad proizveden u Klasmann supstratima, pošto ima izuzetno dobro razvijen korenov sistem, lakše podnosi stres prilikom rasađivanja, brže počinje da raste, biljke se lakše i bezbolnije primaju.

Najčešća pitanja o “Klasmann” supstratima pdf-icon