Jesenji radovi u voćnjaku – zatravljivanje

Mlad zasad trešnje sedam meseci od sadnje treba da izgleda baš ovako – poput voćnjaka u Gakovu. Vlasnik je pažljivo sledio savete naših agronom i sada ima voćnjak za ponos i uzor. Travni pokrivač se formira između redova, čija širina zavisi od datog zasada. Trava se seje na prethodno dobro pripremljenom zemljištu. Osnovna prednost ovakvog načina održavanja zemljišta u zasadima voćaka je obezbeđenje uslova za upotrebu mehanizacije tokom čitave godine, a samim tim i sprovođenja pomotehničkih mera poput rezidbe, zaštite i berbe.