Hidroponska proizvodnja rasada – Grow rasad, Irig – TV prilog RTV