Headland Boron 15 – novo vodotopivo đubrivo u ponudi

HEADLAND BORON

Headland Boron 15 je tečno folijarno đubrivo koje sadrži 150 g bora u 1 litri proizvoda. Veoma brzo se usvaja od strane lišća biljaka. Formulacija u sebi sadrži i površinski aktivne materije koje omogućavaju duže zadržavanje na površini lišća.

Bor je esencijalni mikroelement za biljke. Reguliše vodni balans u biljnim ćelijama i reguliše pokretljivost šećera u njima. Takođe, odgovoran je za razvoj zdravog polena, čime obezbeđuje bolju oplodnju. Prisustvo lako pristupačnog bora u biljci omogućava bolje klijanje polena što značajno pospešuje oplodnju i utiče na povećanje prinosa. Nedostatak bora štetno utiče na biljke. U slučaju nedostatka bora dolazi do smanjenog rasta biljaka, manjeg prinosa i slabijeg kvaliteta plodova.

Za količinu i vreme primene obratite se našoj stručnoj službi.