Excellent SME sertifikat za Agro-FertiCrop

excellent Serbia

Agro-FertiCrop je 05.09.2016. dobio Excellent SME sertifikat izdat od strane Privredne komore Srbije. Sertifikat potvrđuje da smo zadovoljili stroge kriterijume u kategoriji malih i srednjih preduzeća i dobili visoku ocenu kreditnog rejtinga 9 (od 10), što je konstantnim praćenjem našeg poslovanja utvrdila bonitetna kompanija Coface Srbija.

Osnovna svrha sertifikata, koji se poklapa sa direktivama EU je da promiviše uspešna mala i srednja preduzeća , sigurno i bezbedno poslovanje, povećanje transparentnosti na tržištu.

qr_seal_print