Agro-ferticrop na VII Tavankutskom festivalu voća

tavankut 2017-4

30. septembra 2017. godine, na Etnosalašu „Balažević“ u Tavankutu održan je VII Tavankutski festival voća, u organizaciji voćarske zadruge „Voćko“. Agro-Ferticrop je na izložbenom štandu predstavio svoj rad i deo ponude usko vezan za voćarsku proizvodnju.
Festival su posetili brojni proizvođači, stručna javnost, predstavnici relevantnih firmi, mediji, kao i ljubitelji voća.
Manifestacija je bila posvećena predstavljanju potencijala poljoprivredne proizvodnje i samih proizvoda, autentičnih rukotvorina, kao i proizvoda starih zanata Tavankuta koji afirmišu razvoj voćarstva, tradiciju i bogato kulturno nasleđe.
U nastavku pogledajte fotografije sa ovog događaja.