AFC na Savetovanju voćara u Novom Sadu

Društvo voćara Vojvodine organizovalo je 15. decembra 2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu Savetovanje o savremenoj proizvodnji voća.
Savetovanje je, i pored vremenskih neprilika i snežnih padavina, bilo veoma posećeno, kako od strane eminentnih stručnjaka iz oblasti voćarstva, tako i od strane proizvođača željnih novih informacija o tome kako da unaprede svoju proizvodnju. Predavači su bili, kako iz Srbije, tako i iz razvijenih voćarskih zemalja – Italije, Poljske i Hrvatske. Skup je tradicionalno otvorio profesor Zoran Keserović, predsednik Društva voćara Vojvodine, uz analizu stanja i perspektive proizvodnje voća u Srbiji i osvrt na godinu koja je iza nas. Na Savetovanju je bilo reči i o: udruživanju voćara, mehanizovanoj rezidbi voćaka, proizvodnji i potrošnji borovnice, očuvanju kvaliteta plodova kruške i šljive nakon berbe, poboljšanju kvaliteta plodova voća i povećanju prinosa upotrebom bioregulatora, metodi konfuzije u suzbijanju jabukinog smotavca, pojavi novih prouzrokovača truleži uskladištenih plodova jabuka.
Uz interesantna predavanja, brojni posetioci su imali priliku da posete štand firme Agro-FertiCrop i saznaju više o sadnicama trešanja na kržljavim podlogama Gizela 5 i Gizela 6, Bibaum® sadnicama jabuke i kruške, frigo živićima jagoda, alatima koji se primenjuju u voćarstvu, kao i o dobro poznatim i prepoznatljivim brendovima koje firma Agro-FertiCrop zastupa, kao što su Yara i Memon. Novi instrumenti koji su ovom prilikom prvi put predstavljeni su mini meteorološka stanica iMETOS i tenziometri poznate kompanije MMM iz Nemačke. Upotreba ovih instrumenata u velikoj meri pomaže i poboljšava sam kvalitet savremene proizvodnje voća.
Svi koji nisu imali prilike da prisustvuju, a koji žele da saznaju više o ovim novinama, kao i o programu koji naša kompanija nudi u oblasti voćarstva, mogu se obratiti našoj stručnoj službi.