VRHUNSKI KVALITET

U našoj ponudi su isključivo proizvodi renomiranih svetskih i domaćih proizvođača. Vrhunski kvalitet garantuju imena poput Yara, Klasmann-Deilmann, K+S Kali, Memon, Meridiem Seeds, Grow How…

STRUČNOST I INDIVUDUALNI PRISTUP

Smatramo da je stručnost naš najveći kvalitet. Naši agronomi se konstantno usavršavaju putem seminara i prakse u zemlji i inostranstvu, zahvaljujući čemu mogu da daju preporuku za rešavanje i najspecifičnijeg problema.

INOVACIJE

Najmodernija tehnologija proizvodnje rasada povrtarskih kultura koja se primenjuje u kompaniji GROW RASAD daje proizvod sa visokim potencijalom prinosa.

Priprema voćnjaka za zimu

U zasadu trešnje koji se nalazi u drugoj vegetaciji urađene su neophodne pomotehničke i ostale mere: voćnjak je orezan, grane su pravilno povijene i vezane, što su najznačajniji preduslovi za pravilno formiranje biljaka. Takođe je mreža skupljena, trava